Regulamin obowiązujący w antykwariacie internetowym.

Sklep internetowy Antykwariat Wiwanda, działający pod adresem www.wiwanda.pl, prowadzony jest przez Fundację Kultury Naturalnej Wiwanda prowadzącą działalność nr KRS 0000810928 NIP:5272909750 , Regon: 284735876, z siedzibą w Warszawie Skwer Kard. St. Wyszyńskiego, 01-015
 
1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów za pośrednictwem sieci Internet. Oferta prezentowana na stronach antykwariatu odzwierciedla faktyczny stan ilościowy i jakościowy naszych magazynów.
 
2. Zamówienia są przyjmowane przez:
•        Stronę www.wiwanda.pl poprzez system sklepu internetowego.
•        telefonicznie 574654606- w przypadku przerw technicznych serwisu internetowego lub innych problemów w obsłudze strony antykwariatu;
 
Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem informację o jego przyjęciu. Realizacja zamówienia rozpoczyna się:
Po złożeniu zamówienia przez stronę internetową..
- w przypadku zamówień płatnych przelewem - po zaksięgowaniu wpłaty na koncie Antykwariatu lub przesłaniu potwierdzenia uiszczenia należności mailem na adres elektroniczny antykwariatu www.wiwanda@onet.p
 
3. Po złożeniu przez Klienta zamówienia, wpłata (kwota zamówienia wraz z kosztami przesyłki) powinna nastąpić w nieprzekraczalnym terminie do 7 dni. Po tym terminie zamówienie nieopłacone zostanie anulowane, a przedmiot lub przedmioty będące w tym zamówieniu ponownie staną się dostępne w sprzedaży. W przypadku otrzymania przez Antykwariat wpłaty po anulowaniu zamówienia:
a) jeśli Antykwariat nadal posiada książki, które były zamówione, następuje realizacja anulowanego zamówienia.
b) jeśli Antykwariat nie posiada już książek, które znajdowały się w anulowanym zamówieniu, Antykwariat zwraca, przelewem bankowym na wskazane przez wpłacającego konto, wpłaconą za anulowane zamówienie kwotę pomniejszoną o 1 zł kosztów wykonania przelewu.
 
4. Do każdego zamówienia wystawiany jest dowód zakupu
5. Klient może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wysłania zamówienia.
Klient może wycofać złożone zamówienia na adres ……… , podając koniecznie NUMER ZAMÓWIENIA, swoje imię i nazwisko. Wysłanie maila o anulowaniu zamówienia można dokonać także po zalogowaniu się do sklepu.
Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane.
6. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu bądź wprowadzania w nich zmian.
Koszty dostawy zostaną uwzględnione w składanym zamówieniu. Dostawa towaru odbywa się w wybrany przez Klienta i określony w zamówieniu sposób.
 
Złożenie oferty zakupu oznacza także, że przy zakupie towaru udzielane jest pełnomocnictwo kupującego do zawarcia w jego imieniu umowy o dostarczenie towaru.
7. Czas realizacji zamówień opłacanych przed wysyłką wynosi do 3 dni roboczych od daty zaksięgowania wpłaty. Jest to czas, który upływa od złożenia zamówienia do chwili wysłania zamówionych towarów ze sklepu, przy czym uwzględniane są tu tylko dni robocze.
 
 
 
8. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
 
- kartą kredytową za pośrednictwem systemu payu.pl - należność pobierana jest w chwili pozytywnej weryfikacji danych w systemie payu.pl
- przelewem bankowym na konto sklepu
 
10. Przesyłki zagraniczne mogą być opłacane tylko kartą płatniczą lub przelewem
 
11. W przypadku gdy zamówienie jest dostarczane na koszt Antykwariatu, Antykwariat zastrzega sobie prawo  wyboru dostawcy przesyłki.
 
12.  Ukryte wady w przedmiotach tj. uszkodzenia nie podane w opisie technicznym np. książki- brakujące lub niezadrukowane strony, mogą być podstawą do wymiany lub zwrotu pieniędzy.
 
Postępowanie reklamacyjne:
    - reklamacja towaru winna być składana przez Klienta w formie pisemnej wraz z dołączonym dowodem zakupu  i dołączonym reklamowanym towarem na adres antykwariatu, 01-015 Warszawa, Skwer Kard. St. Wyszyńskiego 4/36. Reklamacja rozpatrywana jest w terminie 14 dni od daty jej wpłynięcia. Procedura reklamacyjna kończy się:
        a) uznaniem reklamacji - Klient otrzymuje zwrot poniesionych kosztów lub wymianę towaru na wolny od wad.
        b) odmowa uznania reklamacji - Klient otrzymuje pisemne uzasadnienie odmowy uznania reklamacji oraz ponownie bezzasadnie reklamowany towar. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odwołania się od decyzji Antykwariatu do właściwego Sądu.
    - reklamację przesyłki  antykwariat może przyjąć od Klienta po upływie 14 dni od daty jej nadania, zgodnie z Regulaminem operatora. Wynik reklamacji przesyłki uzależniony jest od wyniku reklamacji rozpatrzonej przez Operatora.
   
Wszystkie produkty oznaczone statusem stanu "nowe" traktowane są jako produkty używane bez najmniejszych śladów użytkowania.
 
13. Klient ma możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyn, w terminie 14 dni. Wcześniej jednakże jego zamówienie (zgodnie z pkt 3 niniejszego Regulaminu) zostanie anulowane.
 
14. Każdy zarejestrowany Klient naszego Antykwariatu ma bezsporne prawo do wglądu, poprawiania, przerabiania, aktualizacji, dezaktualizacji, usunięcia, dodania, itp. swoich danych zgodnie z ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dn 29.07.1997 roku. Dane Państwa niezbędne są do wywiązania się z umowy kupna sprzedaży i  podlegają udostępnieniu firmom lub osobom "trzecim” tylko w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.
 
15. Zwroty i nieodebrane przesyłki.
a) Antykwariat nie przyjmuje żadnych przesyłek zwrotnych, reklamacyjnych itp, wysyłanych do Antykwariatu za zaliczeniem pocztowym;
b) w przypadku zwrotu niepodjętej w terminie przesyłki, Klient zobowiązany jest do ponownego wniesienia opłaty pocztowej za kolejne nadanie do niego przesyłki. Kwota opłaty pocztowej wynosi dwukrotność pierwotnych kosztów nadania. Po otrzymaniu przez Klienta informacji, iż przesyłka powróciła do Antykwariatu, Klient ma 7 dni na dokonanie wpłaty za ponowne nadanie przesyłki. Po tym terminie Antykwariat zastrzega sobie prawo do naliczenia kosztów bezumownego przechowywania lub przekazania na cele dobroczynne.
 

16. Książki i wydawnictwa antykwaryczne wydane przed 01.01.1949 - Zgodnie z art. 51 ust. 1 ujednoliconego tekstu ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami ( http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20031621568 )  informujemy, jakie grupy zabytków wymagają stosownego zezwolenia na stały wywóz, m.in.:
       6) oryginalnych dzieł grafiki i matryc do ich wykonania oraz oryginalnych plakatów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł;
       8) pojedynczych fotografii, filmów oraz ich negatywów, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
     10) pojedynczych lub znajdujących się w zbiorach książek, które mają więcej niż 100 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
     11) pojedynczych map drukowanych i partytur, które mają więcej niż 150 lat i ich wartość jest wyższa niż 6 000 zł;
     15) innych kategorii, niewymienionych w pkt 1–14, obejmujących zabytki, które mają więcej niż 50 lat i ich wartość jest wyższa niż 16 000 zł.

Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.